Консорциум CTA-MAGIC

Консорциумът CTA-MAGIC е съвместно сътрудничество между Лабораторията по Астофизика и Физика на Частиците към Института по Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика към Българската Академия на Науките и Катедра Астрономия към Физичски Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски"